Ventelønn som lønnstilskudd

Hvis du mottar ventelønn kan den bli utbetalt som lønnstilskudd til en arbeidsgiver i staten.

Arbeidsoppgavene skal være ulike typer midlertidig arbeid. Målet skal være å få praksis og arbeidstrening, og øke sjansene for å få en mer permanent jobb. Både arbeidsgiver og ventelønnsmottaker kan ta initiativ til en slik ordning. Ordningen skal ikke bli brukt til å løse ordinære ansettelsesbehov.

Som arbeidstaker vil du motta ordinær lønn fra arbeidsgiveren.

Arbeidet skal være midlertidig med varighet på inntil 3 måneder med mulighet til å forlenge til 6 måneder. I særlige tilfeller kan det være aktuelt å forlenge ut over 6 måneder. Arbeidsgiver eller du må sende søknad til NAV Ventelønn senest 2 måneder før arbeidsforholdet skal starte.

Søknaden sendes til:

NAV Ventelønn
Postboks 6944 St. Olavs plass
0130 Oslo

Hvis NAV Ventelønn innvilger søknaden, må arbeidsgiver og du lage en avtale på et eget skjema, som blir sendt sammen med vedtaket fra NAV Ventelønn.

En tjenestemannsrepresentant i virksomheten må godkjenne og skrive under på avtalen. NAV Ventelønn sender et eget skjema for refusjonskrav til virksomheten når NAV Ventelønn har fått kopi av avtalen.

Ventelønn som lønnstilskudd blir refundert etterskuddsvis.

Har du spørsmål?

Ring oss på telefon 55 55 33 33.

Fakta

Ventelønnsordningen blir faset ut fra 1.mars 2016. Les mer om  utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordning