Det samme gjelder hvis NAV er skyld i en feilutbetaling av ventelønn og du burde ha oppdaget dette.

Mottar du ventelønn uten å ha rett til det, og er klar over det eller har handlet grovt uaktsomt, risikerer du politianmeldelse og straffesak.