Fortrinnsretten

  • Søk stillingen på vanlig måte og vis til at du har fortrinnsrett.
  • Legg ved kopi av overtallighetsattest.
  • Send samtidig en fullstendig kopi av søknaden, vedlegg samt stillingskunngjøringen til:Kommunal- og moderniseringsdepartementetArbeidsgiverpolitisk avdeling,Postboks 8112 Dep,0032 Oslo

Fakta