Fortrinnsretten

Hvis du er ansatt i staten og blir oppsagt eller har fått varsel om oppsigelse, kan du hevde fortrinnsrett til en annen stilling i staten.

Fortrinnsretten i staten varer i 1 år etter at du fratrer stillingen og er uavhengig av om du får innvilget ventelønn eller ikke.

Hvis du mottar ventelønn har du fortrinnsrett så lenge du mottar ventelønn.

Fortrinnsretten gjelder bare hvis du har nødvendige faglige og personlige egenskaper for stillingen, eller hvis du kan skaffe deg nødvendige kvalifikasjoner med hensiktsmessig tilleggsutdanning.

Du kan ikke hevde fortrinnsrett til høyere stillinger og/eller stillinger som har høyere lønn enn den stillingen du har blitt sagt opp fra.

Hvis du er arbeidsgiver skal du informere arbeidstakerne dine om fortrinnsretten.

Spørsmål om fortrinnsretten stilles til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Slik hevder du fortrinnsrett til stilling i staten:

  • Søk stillingen på vanlig måte og vis til at du har fortrinnsrett.
  • Legg ved kopi av overtallighetsattest.
  • Send samtidig en fullstendig kopi av søknaden, vedlegg samt stillingskunngjøringen til:Kommunal- og moderniseringsdepartementetArbeidsgiverpolitisk avdeling,Postboks 8112 Dep,0032 Oslo

Fakta

Ventelønnsordningen blir faset ut fra 1.mars 2016.