Overtallig

Hvis virksomheten du jobber i er i omstilling, er det viktig at du så tidlig som mulig ser deg om etter andre jobbmuligheter. Ikke vent til den dagen du må slutte i jobben og blir arbeidsledig.

Hva kan NAV hjelpe deg med?

NAV kan gi deg informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, arbeidsmarkedet og jobbsøking.

NAV kan videre bistå med å legge en aktivitetsplan for arbeid, hvor ulike tiltak for å komme i jobb kan være en del av planen.

Her kan du få tips og råd om hva du bør gjøre som arbeidssøker.

Har du helseproblemer?

Hvis du blir berørt av nedbemanning og har helseproblemer som gjør at det kan bli vanskelig å få ny jobb, anbefaler vi at du kontakter NAV for informasjon om tiltak og tilrettelegging på arbeidsplassen.

Overtallige i staten?

Som overtallig kan du bli omplassert, få pålegg om å skaffe deg ny kompetanse eller du kan bli oppsagt.

Hvis du blir overtallig i staten har du konkrete rettigheter. Hvis du har fått varsel om oppsigelse, har du fortrinnsrett til en annen stilling i staten. Les mer om fortrinnsrett.

Se også informasjon hos Arbeidstilsynet om oppsigelse.