Beregning av vanlig arbeidstid

Når vi beregner din vanlige arbeidstid, ser vi på det du jobbet før arbeidstiden din sist ble helt eller delvis redusert. Den beregnes av NAV på bakgrunn av hva du krysser av for når du sender en søknad om dagpenger.

  1. Hvis du har hatt fast arbeidstid i minst 6 måneder før arbeidstiden din sist ble helt eller delvis redusert, vil dette være din vanlige arbeidstid.
  2. Din vanlige arbeidstid vil være det du jobbet i gjennomsnitt de siste 12 månedene hvis et av de to punktene nedenfor stemmer for deg: 
    1. du har hatt fast arbeidstid i mindre enn seks måneder før arbeidstiden din sist ble helt eller delvis redusert.
    2. du har hatt varierende arbeidstid før arbeidstiden din sist ble helt eller delvis redusert. 
  3. Selv om alternativ 1 eller 2 stemmer for deg, kan du velge at NAV skal vurdere din gjennomsnittlige arbeidstid ut fra hvor mye du har jobbet de siste 36 månedene. Du bør velge dette alternativet hvis du i snitt har jobbet mer de siste 36 månedene, enn du har gjort de siste 6 eller 12 månedene.

Perioder med verneplikt, foreldrepenger, sykepenger, pleiepenger, omsorgspenger, opplæringspenger eller svangerskapspenger fra NAV og perioder med lønn uten arbeidsplikt, kan regnes som arbeid når vi beregner din vanlige arbeidstid.

Vanlig arbeidstid kan aldri settes høyere enn 40 timer per uke.