Hvem kan få beholde dagpenger fra Norge?

Du kan ha rett til å beholde dagpenger fra Norge mens du søker jobb i et annet EØS-land, hvis du søker om dette og 

 • er helt arbeidsledig  
 • har fått innvilget dagpenger fra Norge  
 • har vært registrert som arbeidssøker hos NAV i minst 4 uker før avreise, og har vært reell arbeidssøker i denne perioden 
 • har søkt NAV om å beholde dagpengene 
 • registrerer deg som arbeidssøker i det andre EØS-landet innen 7 dager etter du reiste fra Norge 

Har du vært syk, hatt ferie eller lignende, kan du likevel ha rett til å beholde dagpengene hvis du har vært helt arbeidsledig og reell arbeidssøker i 4 uker innenfor de 12 siste ukene før avreise. 

Hvis ektefellen eller samboeren din har fått jobb i et annet EØS-land, kan du søke om å beholde dagpenger fra Norge selv om du ikke har vært registrert som arbeidssøker i 4 uker før avreise. 

Hvem kan ikke få beholde dagpengene fra Norge?

Du vil ikke få beholde dagpengene fra Norge mens du søker jobb i et annet EØS-land hvis du

 • har reist før du søkte om godkjenning til å beholde dagpengene 
 • er permittert
 • er tiltaksdeltaker eller du har fått tilbud om tiltak
 • etablerer egen virksomhet
 • mottar forskutterte dagpenger ved konkurs

Hvor lenge kan du få beholde dagpenger fra Norge?

Du kan beholde dagpenger mens du søker jobb i et annet EØS-land i inntil 3 måneder i løpet av en stønadsperiode på 26, 52 eller 104 uker, dette kan fordeles på en eller flere perioder. 

Selv om du får innvilget å beholde dagpenger i 3 måneder, kan du ikke få beholde dagpengene utover din maksimale stønadsperiode.

Hvordan søke om å få beholde dagpenger fra Norge?

For å beholde dagpenger mens du søker jobb i et annet EØS-land må du sende NAV en søknad om utstedelse av attest PD U2 (NAV 04-02.01). Dette må du gjøre før du reiser fra Norge.

Skal du på et jobbintervju i et annet EØS-land, er det tilstrekkelig at du har fått godkjenning fra NAV i forkant av reisen. Du kan da oppholde deg i EØS-landet i opptil 3 dager. 

Registrer deg som arbeidssøker i det andre EØS-landet

Du må registrere deg som arbeidssøker i det andre EØS-landet innen 7 dager etter avreisedatoen du har oppgitt i søknaden for å unngå å miste dager med rett til dagpenger. Dagpengene dine stanses midlertidig fram til du har registrert deg som arbeidssøker i det andre landet. 

Send meldekort til Norge

Du må fortsette å sende meldekort til Norge i perioden du søker jobb i et annet EØS-land for å få utbetalt dagpenger.

Du kan søke om dagpenger hvis du kommer tilbake til Norge

Du får ikke automatisk dagpenger hvis du kommer tilbake til Norge. Kommer du tilbake til Norge og har behov for dagpenger, må du sende en ny søknad om dagpenger. 

Send søknaden senest første dag du er tilbake i Norge, for å ikke tape dager med rett til dagpenger. Du må dokumentere hvilken dato du kom tilbake til Norge. Dette kan du for eksempel gjøre ved å

 • gi beskjed om at du er tilbake i Norge på et NAV-kontor
 • sende NAV kopi av kontoutskrifter hvor du viser forbruk i Norge
 • sende NAV kopi av flybilletter eller annen reisedokumentasjon av turen hjem