EØS-avtalen

Norge er ikke medlem av EU, men EØS-avtalen gir norske statsborgere mange av de samme rettigheter som andre EØS-borgere. EØS-avtalen omfatter alle statsborgere av EØS-land, samt FNs kvoteflyktninger og statsløse som bor i et EØS-land.

EØS-avtalen gir blant annet rett til:

  • Overføring av opparbeidede trygde- og arbeidsperioder opptjent i andre EØS-land og til det EØS-landet du søker om dagpenger i
  • Arbeidssøking i annet EØS-land i tre måneder med dagpenger
  • Utbetaling av dagpenger fra arbeidslandet til personer som bor i et EØS-land og arbeider i et annet (grensearbeidere)
  • Forskuttering av dagpenger til grensearbeidere som arbeider for norske arbeidsgiver som går konkurs, i påvente av utbetaling fra Lønnsgarantifondet

Hvilke land er omfattet av EØS-avtalen?

I tillegg til EØS-landene er også følgende områder og oversjøiske territorier omfattet: Azorene, Balearene (Mallorca og Ibiza), Ceuta, Fransk Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Hebridene, Kanariøyene, Madeira, Martinique, Melilla og Réunion.

Sveits har inngått en egen avtale med EU som gir færre rettigheter enn EØS-avtalen. NAV kan gi deg nærmere orientering.

Hvilke land er ikke omfattet av EØS-avtalen?

Svalbard, Færøyene og Grønland.

Nordisk konvensjon om trygd

De nordiske landene har inngått en egen avtale som gir alle som har opparbeidet seg trygderettigheter i et nordisk land, uavhengig av statsborgerskap, rett til å overføre opparbeidede trygderettigheter mellom de nordiske landene. Avtalen omfatter også FNs kvoteflyktninger og statsløse som bor i et nordisk land.

Den nordiske konvensjonen gir også spesielle rettigheter til gjenopptak av trygderettigheter og overføring av opparbeidede rettigheter ved flytting innenfor de nordiske landene. På visse vilkår kan man blant annet få dagpengerettigheter som er opptjent i ett nordisk land utløst i et annet nordisk land, uten først å oppfylle noe arbeidskrav. Forutsetningen er at man i løpet av de siste fem årene før søknad, opparbeidet seg rett til eller mottok dagpenger i det nordiske landet rettighetene søkes utløst.

Hvilke land er omfattet av Nordisk konvensjon om trygd?

Danmark, Finland, Island, Færøyene, Norge, Sverige, Grønland, Åland og Svalbard.