Internasjonale avtaler

  • Overføring av opparbeidede trygde- og arbeidsperioder opptjent i andre EØS-land og til det EØS-landet du søker om dagpenger i
  • Arbeidssøking i annet EØS-land i tre måneder med dagpenger
  • Utbetaling av dagpenger fra arbeidslandet til personer som bor i et EØS-land og arbeider i et annet (grensearbeidere)
  • Forskuttering av dagpenger til grensearbeidere som arbeider for norske arbeidsgiver som går konkurs, i påvente av utbetaling fra Lønnsgarantifondet