Som hovedregel må du være villig og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge.

Dette innebærer at du

  • må være arbeidsfør. Hvis du ikke er arbeidsfør har du heller ikke rett til dagpenger, men du kan ha rett til arbeidsavklaringspenger eller sykepenger.
  • ikke kan stille krav til lønn. Hvis du ikke er villig til å ta arbeid som er lønnet etter tariff eller sedvane har du ikke rett til dagpenger.
  • være villig til å ta arbeid i hele Norge.
  • være villig til å jobbe både heltid og deltid. Hvis du bare jobber deltid, eller er delvis permittert, må du være villig til å slutte i det eksisterende arbeidsforholdet ditt til fordel for et arbeidsforhold som gir deg mer arbeid.
  • bare kan reservere deg mot å ta arbeid i hele Norge eller jobbe heltid/kveld/natt/helg hvis du er mer enn 60 år gammel eller det er tungtveiende sosiale hensyn knyttet til helse, omsorgsansvar for små barn under ett år, eneansvar for barn til og med syvende klasse eller pleietrengende i nær familie.

Videre må du

  • være aktiv jobbsøker. Det innebærer at du må lete etter jobber selv, sende søknader og møte til intervjuer. NAV kan kreve at du dokumenterer avtalt jobbsøkingsaktivitet, og vi kan pålegge deg å føre aktivitetsplan.
  • være tilgjengelig for NAV, og kunne begynne i arbeid eller på tiltak på kort varsel.
  • holde CV-en din oppdatert på nav.no.
  • ha en fast postadresse som NAV kan kontakte deg på.
  • kunne skaffe tilsyn til barn på kort varsel hvis du har små barn.

Deltar du i arbeidsmarkedstiltaket "varig lønnstilskudd" og blir permittert fra stillingen din, kan du bli unntatt fra kravet om å være arbeidsfør og derfor ha rett til dagpenger.