Som faglært har du 

  • fått opphold i Norge fordi du har særlige kvalifikasjoner eller høyere utdanning slik det er beskrevet i utlendingsforskriften § 6-1 eller § 6-15
  • som hovedregel fått opphold for å jobbe hos en enkelt arbeidsgiver eller innen en enkelt bransje, hvor den særskilte kompetansen din er relevant for arbeidsoppgavene du skal utføre
  • som hovedregel ikke anledning til å ta arbeid hos andre enn den arbeidsgiveren eller innen den bransjen oppholdstillatelsen din er knyttet til 

Mer informasjon om retten til opphold som faglært kan du finne hos UDI

Hvorfor har du ikke rett på dagpenger 

Grunnlaget for arbeids- og oppholdstillatelsen din vil være avgjørende for om du har rett til dagpenger. 

For å ha rett til dagpenger må du være reell arbeidssøker. Det betyr at du må være i stand til å ta ethvert arbeid i ethvert yrke du har helse til, dersom arbeidet er lønnet etter tariff eller sedvane. 

Har du oppholdstillatelse som faglært, vil du bare kunne ta arbeid hos en eller svært få potensielle arbeidsgivere. Du er derfor ikke reell arbeidssøker, og har ikke rett til dagpenger. 

Kan jeg fortsatt oppholde meg i Norge 

Faglærte med oppholdstillatelse som blir arbeidsledige, kan oppholde seg i Norge i inntil 6 måneder etter at arbeidsforholdet er avviklet (utlendingsforskriften § 6-1). 

Når arbeidsforholdet ditt er avsluttet, har du bare rett til å oppholde deg i Norge hvis den opprinnelige oppholdstillatelsen din fortsatt gjelder. De samme vilkårene for oppholdet ditt gjelder så lenge du ikke har fått ny oppholdstillatelse på annet grunnlag. Dette gjelder også for permitterte arbeidstakere. 

Oppholdstillatelse på nytt grunnlag 

Hvis du får en ny oppholdstillatelse som faglært, vil også den nye oppholdstillatelsen ha begrensninger som ikke er forenelige med å være reell arbeidssøker. Men får du en ny oppholdstillatelse på et annet grunnlag, kan du ha rett til dagpenger hvis du også oppfyller de ordinære vilkårene for rett til stønaden. Du må da levere en kopi av din nye oppholdstillatelse til NAV slik at NAV kan vurdere om du har rett til dagpenger.