Hvis du ikke lenger arbeider med doktoravhandlingen og du ønsker å søke om dagpenger, krever NAV bekreftelse fra veilederen din på at du ikke lenger får veiledning. Du kan søke om dagpenger elektronisk i nettjenesten Ditt NAV.

Hvis du gjenopptar arbeidet med avhandlingen – med eller uten veiledning – må du straks gi beskjed til NAV.

Etter at du har levert inn og avsluttet alt arbeidet med avhandlingen, kan du ha rett til dagpenger i perioden fram til to uker før du holder første prøveforelesning, hvis du oppfyller vilkårene for rett til dagpenger. Fra og med to uker før første prøveforelesning og til og med dagen du disputerer, har du ikke rett til dagpenger.

Miste retten til dagpenger

Hvis det i ettertid viser seg at du har arbeidet med avhandlingen samtidig som du har mottatt dagpenger, vil du få krav om å betale tilbake. Du vil vanligvis også miste retten til dagpenger, og forholdet kan bli anmeldt til politiet.