Som grensearbeider skal du som hovedregel være medlem av trygdeordningen i det landet der du arbeider.

Hvor søker du om dagpenger hvis du arbeider i Norge og bor i et annet EØS-land? 

Er du ekte grensearbeider og arbeider i Norge, må du registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger hvis du blir:

  • delvis arbeidsledig
  • helt eller delvis permittert
  • rammet av arbeidsgivers konkurs 

Dette gjelder selv om du oppholder deg i bostedslandet under arbeidsledigheten. Dette unntaket fra kravet om opphold i Norge gjelder også EØS-pendlere som ikke er grensearbeidere som (før de ble permitterte/delvis ledige) jobber i en regelmessig og tilbakevendende turnus og reiser hjem i friperiodene.

  • Blir du helt arbeidsledig, skal du søke om dagpenger fra bostedslandet.

Er du ikke grensearbeider, men bor i et annet EØS-land enn der du arbeider?

Da er du som hovedregel medlem av trygdeordningen i det landet der du arbeider. 

Hvis du blir arbeidsledig og velger å reise hjem til bostedslandet, må du søke dagpenger fra bostedslandet. Forutsetningen for å få dagpenger fra arbeidslandet, er at du fortsatt oppholder deg der og står tilmeldt der som arbeidssøker.

Ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33 hvis du har spørsmål.