Tidligere innsending av papirmeldekort gjelder kun uke 13-14. Alle andre papirmeldekort sendes som normalt, det vil si mandag etter meldeperioden. 

Du kan også sende meldekortet elektronisk på nav.no fra lørdag 4. april. Det er ingen endringer i datoer for innsending av elektroniske meldekort for påsken.