Slik sender du papirmeldekort

Hvis du ønsker å sende meldekort på papir og ikke digitalt, kan du følge denne veiledningen.

info
Du kan sende elektroniske meldekort. Ønsker du å sende papirmeldekort, kan du følge oppskriften nedenfor.

Slik sender du papirmeldekort

På nav.no finner du papirmeldekort og en førsteside som du må skrive ut. 

Gå til papirmeldekort 

  1. Fyll inn fødselsnummer og din NAV-enhet, som beskrevet i veiledningen
  2. Last ned førsteside og skjema NAV 00-10.01 (papirmeldekortet)
  3. Skriv ut førstesiden og papirmeldekortet
  4. Fyll ut og signer papirmeldekortet, og send papirmeldekortet med førsteside til adressen som står på førstesiden

Pass på at du fyller ut kortet riktig og fullstendig, for å unngå at utbetalingene blir forsinket. Sammen med meldekortet finner du også en veiledning for utfylling.

Når skal du sende papirmeldekortet?

Du må selv følge med på når du skal sende papirmeldekortet og skrive inn hvilke 2 uker meldekortet gjelder for.

Du skal sende inn kortet mandagen etter perioden meldekortet gjelder for. Sender du meldekortet for sent, kan du få trekk i utbetalingen din. Les mer om når du skal sende meldekortet ditt

Når får du utbetaling når du sender papirmeldekort?

Når du sender papirmeldekort i posten, registreres dette i våre datasystem manuelt, og det vil da ta lengre tid før du får utbetaling fra NAV enn om du sender meldekort elektronisk. 

Hvis du venter på behandling av søknaden vil pengene utbetales etter at du har fått behandlet saken din. Søknader i forbindelse med koronaviruset har mulighet til å søke om forskudd.   

Har du fått innvilget dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger, utbetales pengene ca. 2-3 virkedager etter at vi har registret inn meldekortet for meldeperioden. 

Trenger du hjelp? 

Har du spørsmål, eller trenger hjelp til å sende inn meldekortet, kan du kontakte NAV på telefon 55 55 33 33.