Koronasituasjonen: Se hva du skal føre på meldekortet.

Send meldekort

Når kan jeg sende inn meldekort?

Meldekortet gjelder for 2 uker, og skal sendes hver 14. dag. En uke på meldekortet begynner alltid på en mandag og slutter på en søndag.

Når du registrerer deg som bruker av elektronisk meldekort, får du informasjon om når du skal sende meldekort første gang. Du kan sende meldekort i Ditt NAV hele døgnet.

Du sender meldekortet mandagen etter den 14-dagers perioden som meldekortet gjelder for. Hvis du vil være tidlig ute er det mulig å sende meldekortet fra lørdag i den siste helgen i perioden. Forutsetningen er at du ikke planlegger å arbeide i helgen.

Forsøker du å sende meldekortet for tidlig, vises ikke knappen «Send meldekort».

Hva skjer hvis du sender meldekortet for sent?

Du vil få trekk i neste utbetaling av dagpengene/arbeidsavklaringspengene hvis du sender meldekortet for sent. Du vil da få trekk i neste utbetaling tilsvarende det antall dager meldekortet kom for sent.

Siste frist for å sende meldekortet uten å få trekk i neste utbetaling, er kl. 23.00 mandag en uke etter du skulle ha sendt kortet.

Eksempel:

Meldekortperioden løper fra mandag 1. juni til søndag 14. juni. Du kan sende meldekortet fra lørdag 13. juni til og med mandag 22. juni klokken 23.00. Hvis du sender meldekortet etter klokken 23.00 mandag 22. juni, vil du få trekk for alle dagene som har gått etter meldekortperiodens utløp søndag 14. juni.

Hvis du mener at du har en rimelig grunn til å sende meldekortet etter fristen, kan du sende brev til NAV. Her må du forklare hva som er grunnen til forsinkelsen, og be om å få utbetalt dagpengene/arbeidsavklaringspengene uten trekk.

Hvis NAV finner at du har rimelig grunn, kan du få etterbetalt det som ble trukket. Eksempler på rimelig grunn er plutselig sykdom eller andre uforutsette forhold.

NAV gir sjelden unntak fra fristen. Hvis du ber om unntak fra fristen og får avslag, kan du klage på dette vedtaket innen 6 uker.

Du får ikke trekk i tiltakspenger eller tilleggsstønader selv om du sender meldekortet for sent. Men du får ikke utbetaling før NAV har mottatt meldekortet.

Hvis du sender meldekortet for sent, kan det føre til at du blir avregistrert som arbeidssøker hos NAV. Du vil eventuelt få beskjed om dette når du logger deg på Ditt NAV.

Hvis du likevel ønsker å være registrert arbeidssøker hos NAV må du registrere deg på nytt, eller kontakte NAV. Du må også søke gjenopptak av dagpengene, som er stanset.

Har du mistet eller fått redusert utbetalingen din fra NAV fordi du sendte meldekortet for sent, får du først utbetalt dagpenger igjen fra og med den datoen du registrerer deg som arbeidssøker på nytt og sender en ny søknad om dagpenger.

Se status for neste innsending

Meldekortet ditt i Ditt NAV kan vise tre forskjellige statuser:

1. Det er for tidlig å sende inn meldekortet
Du skal sende meldekortet mandag etter 14-dagersperioden kortet gjelder for. Hvis du vil være tidlig ute kan du sende meldekort fra lørdag i den siste helgen i perioden. Er det for tidlig å sende inn neste meldekort, får du ikke tilgang til meldekortet. Tidligste dato neste meldekort kan sendes inn står etter teksten «Kan sendes inn fra».

2. Neste meldekort kan sendes inn til riktig tid
Du får beskjed om at et nytt meldekort er klart for innsending. Trykk på knappen «Send meldekort» for å fylle ut meldekortet. Hvis du vil vente litt med å sende meldekortet, finner du fristen for innsending etter teksten «Siste innsendingsfrist før trekk».

3. Neste meldekort vil bli sendt inn for sent
Melder du deg senere enn mandag kl. 23.00 en uke etter mandagen du skulle ha sendt kortet, er meldekortet sendt inn for sent. Sender du meldekortet for sent, vil du få trekk i neste utbetaling tilsvarende det antall dager meldekortet kom for sent.

Er fristen for å sende inn neste meldekort til rett tid gått ut, får du beskjed om dette ved setningen: «Send inn nå, du risikerer trekk!»

Husk å send alle meldekort som er tilgjengelig i Ditt NAV.

Slik sender du elektroniske meldekort

På «Din side» sender du meldekortet elektronisk ved å velge «Send meldekort».

Når du har fylt ut alle spørsmålene på meldekortet og trykker «Neste», får du opp et bilde av meldekortet på skjermen. Kontroller at informasjonen du har gitt er korrekt, og send meldekortet. Du kan ikke angre innsendingen av meldekortet etter at du har trykket på knappen «Send meldekort».

Vent på kvittering for at meldekort er mottatt og lagret før du avslutter. Kvitteringen er en bekreftelse på at NAV har mottatt meldekortet.

Hvis du oppdager at du har svart feil på noen spørsmål i meldekortene, kan du selv endre dette i oversikten over tidligere innsendte meldekort på Ditt NAV. For å gjøre korrigeringer må du klikke på meldekortet du ønsker å endre. På Ditt NAV kan du gjøre endringer i meldekortene for de 10 siste ukene.

Hvis du har korrigert et meldekort som allerede er beregnet, vil vi vurdere om du har rett til mer penger eller om du har fått for mye utbetalt. Dette vil ta noe tid. Hvis vi trenger mer informasjon eller dokumentasjon, vil vi kontakte deg. Hvis vi ikke har beregnet meldekortet du har korrigert, vil vi bruke de nye opplysningene når vi beregner utbetalingen din.

Krav til innlogging

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett, og gir deg tilgang til selvbetjente tjenester i NAV. Du kan logge inn med BankID, MinID, Buypass eller Commfides.

difi.no finner du informasjon om hvordan du skaffer deg elektronisk ID.

Utbetalinger

Har du fått innvilget dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger, utbetales pengene ca. 2-3 virkedager etter at du har sendt inn meldekortet for meldeperioden.

Bruttobeløp er det totale beløpet før skatt, som er beregnet ut i fra hvilken dagsats du har, samt eventuelle tilleggsopplysninger du har oppgitt på meldekortet.

Du kan sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger.

Kontakt NAV

Hvis du har spørsmål om meldekort, kan du ringe 55 55 33 33.

Du kan be om skriftlig svar på spørsmålene dine, slik at det ikke senere kan oppstå tvil om de svarene NAV har gitt deg.