Slik fyller du ut meldekortet - tiltakspenger

For å få utbetalt tiltakspenger må du sende meldekort hver 14. dag.

På kortet oppgir du arbeid, tiltaksdeltakelse og eventuelle fravær fra tiltak de siste 14 dagene, og bekrefter at du vil være registrert hos NAV i neste periode. Utbetaling blir beregnet ut fra de opplysningene du oppgir på kortet.

Det er viktig at du fyller ut meldekortet riktig og til rett tid. Tiltakspengene utbetales først når NAV har mottatt meldekortet.

Se mer informasjon om å sende meldekort.

Hvordan fyller du ut meldekortet?

Her finner du informasjon om de ulike spørsmålene på meldekortet.

Spørsmål 1 - Arbeid

Hvis du har vært i arbeid i perioden meldekortet gjelder for, må du oppgi alle timene du har arbeidet hver dag. Når du mottar tiltakspenger kan du arbeide ubegrenset ved siden av tiltaket, uten at du får trekk i tiltakspengene.

Hvis du har fravær fra tiltaket på grunn av arbeid, får du ikke tiltakspenger for disse dagene. I tillegg til å krysse av for arbeid, må du krysse av for «annet fravær» i spørsmål 4 alle dager du arbeider og derfor ikke deltar på tiltaket. Se også under spørsmål 4.

Spørsmål 2 - Aktivitet/kurs/utdanning

Hvis du har avtalt med NAV å delta på tiltak, kurs, utdanning eller annen aktivitet, skal du svare «ja» og krysse av for de dagene du har utført avtalt aktivitet.

Du skal føre opp de dagene du har vært eller skulle ha vært til stede på tiltaket. Det vil si at så lenge du deltar daglig på tiltaket, krysser du av for at du har deltatt hele uken (mandag til fredag), også dager med fravær fra tiltaket på grunn av andre avtalte aktiviteter. Hvis tiltaket har fri når det er offentlige fridager eller ferie, skal du likevel krysse av for at du har deltatt på tiltak disse dagene.

Spørsmål 3 - Sykdomsfravær

Hvis du på grunn av egen sykdom ikke har vært i stand til å delta på tiltak, skal du svare «ja» for de dagene du har vært borte. Du må også melde fra til den som er ansvarlig for tiltaket du deltar på første fraværsdag.

Du får utbetalt full stønad de 3 første dagene når du er syk. Er du syk mer enn 3 dager får du utbetalt 75 prosent av full stønad resten av arbeidsgiverperioden. En arbeidsgiverperiode er på til sammen 16 virkedager. Du må ha sykmelding fra lege fra dag 4 for å ha rett på tiltakspenger i mer enn 3 dager.

Hvis du ikke har hatt fravær på grunn av sykdom, svarer du «nei».  

Koronasituasjonen: Om du ikke kan jobbe eller delta på aktiviteter som følge av smitte eller av hensyn til smittevern, skal det ikke føre til trekk i tiltakspenger. På meldekortet skal du derfor ikke føre sykdom, med mindre du er sykmeldt og skal ha sykepenger.

Spørsmål 4 - Ferie og annet fravær

Du må føre opp dager med annet fravær når du ikke kan delta på tiltak. Dette gjelder blant annet fravær fra tiltaket på grunn av arbeid, på grunn av syke barn, eller egen ferie utenom ferieperioden som er planlagt for tiltaket.

I tillegg må du melde fra til den som er ansvarlig for tiltaket du deltar på første fraværsdag. Du må også kontakte NAV på telefon 55 55 33 33, hvis årsaken til fraværet ditt gir rett til utbetaling av tiltakspenger.

Godkjente fraværsårsaker som gir rett til utbetaling av tiltakspenger er for eksempel et jobbintervju, en timeavtale i det offentlige hjelpeapparatet eller syke barn. Du må dokumentere fravær på grunn av syke barn eller en syk barnepasser.

Koronasituasjonen: Om du ikke kan jobbe eller delta på aktiviteter som følge av smitte eller av hensyn til smittevern, skal det ikke føre til trekk i tiltakspenger. På meldekortet skal du derfor ikke føre fravær. Du skal heller ikke skal føre sykdom, med mindre du er sykmeldt og skal ha sykepenger.

Spørsmål 5 - Fortsatt registrert hos NAV

Hvis du fortsatt ønsker å delta på tiltak eller hjelp fra NAV til å komme i arbeid, må du svare «ja». Dette gjelder uansett om du mottar penger fra NAV eller ikke.

Hvis du svarer «nei», er du ikke lenger registrert som arbeidssøker hos NAV. Du mister da retten til tiltakspenger. Du vil ikke få tilsendt flere meldekort. Du vil heller ikke få tilbud om arbeid, tiltak eller annen hjelp til å komme i jobb fra NAV.

Hvis du ønsker å melde deg som arbeidssøker igjen, må du registrere deg på nav.no på nytt eller kontakte NAV.

Du må også kontakte NAV for å gjenoppta tiltakspengene.

Trenger du hjelp?  

Har du spørsmål, eller trenger hjelp til å sende inn meldekortet, ta kontakt på chat.