Slik fyller du ut meldekortet – overgangsstønad

Når du er registrert som arbeidssøker hos NAV og mottar overgangsstønad, har du plikt til å sende meldekort hver 14. dag.

Hva er et meldekort?

Gjennom meldekortet orienterer du NAV regelmessig om situasjonen din ved å bekrefte aktivitetene dine de siste 14 dagene. For å sende meldekort må du være registrert som arbeidssøker hos NAV.

Meldekort sender du sender du elektronisk via Ditt NAV. Dette kan gjøres fra PC, smarttelefon eller nettbrett. Hvis du ikke har mulighet til å sende meldekortet elektronisk kan du sende papirmeldekort i posten.

Dette må du oppgi på meldekortet

  • alle timer du faktisk har arbeidet
  • antall dager du har deltatt på tiltak, kurs eller har vært under utdanning
  • antall dager du har vært syk, og derfor ute av stand til å arbeide eller delta på tiltak
  • antall dager du har hatt annet fravær, for eksempel ferie
  • om du fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøker neste 14-dagers periode

Innmeldte arbeidstimer vil ikke regulere utbetalingen av overgangsstønad. Har du mer enn 10 prosent endring i inntekten ut fra vedtaket ditt, må du be om ny beregning for å unngå feilutbetaling eller at du får for lav overgangsstønad. Dette kan du gjøre på telefon 55 55 33 33 eller ved å sende oss en beskjed via nav.no.

Du har møteplikt

Du må selv holde deg informert om innkallinger og tilbud fra NAV, og du plikter å møte hvis vi kaller deg inn.

Som enslig mor eller far kan du reservere deg mot å søke arbeid utenfor ditt lokale bodistrikt, mot heltidsarbeid og mot kvelds-, natt-, helg- og skiftarbeid. Du må likevel være villig og i stand til å ta arbeid innenfor en times reisevei mellom hjem og arbeidssted. 

Skal du på ferie?

Hvis du skal reise bort på ferie, må du gi beskjed til oss på forhånd. Det er viktig at vi får oppholdsadressen din og et eventuelt telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg om det skulle bli nødvendig. 

Trenger du hjelp?  

Har du spørsmål, eller trenger hjelp til å sende inn meldekortet, ta kontakt på chat.