Slik fyller du ut meldekortet – overgangsstønad

  • alle timer du faktisk har arbeidet
  • antall dager du har deltatt på tiltak, kurs eller har vært under utdanning
  • antall dager du har vært syk, og derfor ute av stand til å arbeide eller delta på tiltak
  • antall dager du har hatt annet fravær, for eksempel ferie
  • om du fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøker neste 14-dagers periode