Meldekort

For å være registrert som arbeidssøker eller for å få dagpenger, AAP og tiltakspenger, må du sende meldekort hver 14. dag.

Slik sender du meldekortet

Send meldekort

Vent på kvittering om at NAV har mottatt meldekortet før du lukker nettleseren. 

For å sende meldekort må du være registrert som arbeidssøker hos NAV.

Her finner du mer informasjon om hvordan du fyller ut meldekort:

Når kan du sende inn meldekort?

Når du logger deg på Ditt NAV kan du se når du skal sende inn neste meldekort.

Et meldekort gjelder for en periode på 14 dager (meldeperiode) og du skal sende det inn etter at perioden er over. Du kan tidligst sende meldekort siste lørdagen i perioden meldekortet gjelder for. Planlegger du å jobbe i helgen bør du vente med å sende meldekortet til mandag. 

Hva om du sender meldekortet for sent?

Sender du meldekort senere enn kl 23.00 mandagen én uke etter at du kunne sendt det, er meldekortet sendt inn for sent.

Sender du meldekortet for sent, får du trekk på neste utbetaling for dagene fra mandag etter meldeperioden til dagen du sendte meldekortet. Sender du meldekort en dag etter siste frist, får du derfor trekk for åtte kalenderdager.

Eksempel: Hvis meldeperioden er mandag 16. mars - søndag 29. mars (14 dager), gjelder følgende: 

  • Mandag 30. mars: Jobbet du i helgen bør du sende meldekortet denne dagen 
  • Mandag 6. april: Siste dag du kan sende meldekortet innen fristen 
  • Tirsdag 7. april: Sender du denne dagen får du ikke utbetaling for dagene fra 30. mars til 6. april  

Har det gått mer enn 20 dager siden siste gang du sendte et meldekort kan du bli tatt ut av registeret som arbeidssøker hos NAV. I slike tilfeller stopper NAV dagpengene eller annen økonomisk støtte hvor det er et krav om at du er registrert som arbeidssøker.

Er du fortsatt arbeidsledig og ønsker å stå registrert som arbeidssøker, må du registrere deg på nytt og sende en ny søknad om for eksempel dagpenger så raskt som mulig.

Hvorfor skal du sende meldekort?

For at NAV skal kunne beregne hvor mye du skal få i dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og tiltakspenger trenger vi opplysninger om blant annet arbeid, aktivitet eller fravær.

Opplysningene blir også brukt til å vurdere om du får riktig oppfølging fra NAV, og om den aktiviteten du har avtalt med oss bør justeres fordi situasjonen din har endret seg.

Du gir også beskjed om at du fortsatt vil være registrert hos NAV.

Når får du utbetaling?

Hvis du venter på behandling av søknaden vil pengene utbetales etter at du har fått behandlet saken din. I forbindelse med koronaviruset har du mulighet til å søke om forskudd.   

Har du fått innvilget dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger, utbetales pengene ca. 2-3 virkedager etter at du har sendt inn meldekortet for meldeperioden.

NAV beregner hvor mye du har rett til i dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger rundt kl. 21 samme dag som du sender meldekortet.

Du kan sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger

Har du fylt inn feil på meldekortet?

Før du sender kortet, får du en oversikt over det du har fylt inn. Sjekk at opplysningene er riktige. 

Ser du i etterkant at du har fylt inn feil på meldekortet, må du rette meldekortet. Du kan korrigere meldekortet ved å logge deg inn på Ditt NAV og klikke på meldekortet du ønsker å korrigere, fra oversikten over tidligere innsendte meldekort. Har du ikke mulighet til å korrigere meldekortet elektronisk, må du kontakte NAV.