Hva er et meldekort?

Gjennom meldekortet orienterer du NAV regelmessig om situasjonen din ved å bekrefte aktivitetene dine de siste 14 dagene.

Hvorfor skal du sende meldekort?

  • Du gir NAV beskjed om arbeid, aktivitet eller fravær fra aktivitet de siste 14 dagene. Opplysningene blir brukt til å beregne utbetaling av dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og tiltakspenger.
  • Opplysningene blir også brukt til å vurdere om du får riktig oppfølging fra NAV, og om den aktiviteten du har avtalt med NAV bør justeres fordi situasjonen din har endret seg.
  • Du gir også beskjed om at du fortsatt vil være registrert som arbeidssøker hos NAV.

Slik sender du meldekort

For å sende meldekort må du være registrert hos NAV.

Her finner du informasjon om hvordan du fyller ut og sender meldekort. Velg det alternativet som gjelder deg:

Det er enkelt å sende meldekort elektronisk, men du kan også sende papirmeldekort i posten.

Kontakt NAV

Hvis du har spørsmål om meldekort, kan du ringe 55 55 33 33.

Har du spørsmål om pålogging eller tekniske feil, ta kontakt med teknisk brukerstøtte på telefon 55 55 33 39, tastevalg 3.