Hvis du arbeider i turnus har du noen perioder på jobb og andre perioder fri. Hvis du har opparbeidet fri når du blir permittert, må du avspasere fridager i tillegg til arbeidsgiverperioden før du kan ha rett til dagpenger. 

Hvis permitteringen blir avsluttet mens du er i friperioden av en turnus, og du derfor ikke kan gå tilbake til arbeidet med en gang, kan du under noen forutsetninger ha rett til dagpenger frem til du gjenopptar arbeidet.