Avbryter du stønadsperioden på grunn av arbeid hos en annen arbeidsgiver, skal du ikke søke på nytt.

Avbryter du permitteringsperioden fordi du blir syk eller tar ferie, blir permitteringsperioden forlenget tilsvarende, uten at det påløper ny arbeidsgiverperiode.

Fører avbruddet til at permitteringsperioden forskyves utover det tidspunktet som er angitt i permitteringsvarselet, må arbeidsgiver skrive en ny erklæring som forklarer årsaken til fortsatt permittering og lengden på permitteringen.

Hvis du velger å ta ut feriedager i permitteringsperioden, har du ikke rett til dagpenger i ferien.

Hvis du er ansatt i en bedrift med avtale om fellesferieordning, har du ikke rett til dagpenger i den tiden bedriften vanligvis avvikler fellesferie, selv om du ikke ønsker å ta ferie da. Hvis du er unntatt fra avtalen om fellesferie, vil du kunne ha rett til dagpenger etter vanlige regler. I så fall må du kunne dokumentere at du ikke tar ferie.

Blir du oppsagt i permitteringsperioden, må du gi beskjed til NAV. Som oppsagt anses du ikke lenger å være permittert. Arbeidsgiver har plikt til å betale deg lønn i oppsigelsestiden, du har derfor ikke rett til dagpenger i oppsigelsestiden.