Å være permittert er ikke det samme som være oppsagt eller ha permisjon.

Hvem kan få dagpenger ved permittering?

Er du permittert må du oppfylle de vanlige vilkårene for å ha rett til dagpenger. I tillegg må du være ansatt med fast arbeidstid.

For å ha rett til dagpenger når du er permittert, må punktene under være oppfylt:

  • Du er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke
  • Arbeidsgiveren din har gjort det som forventes for å unngå at du ble permittert
  • Situasjonen som har ført til at du ble permittert er midlertidig

Er du ansatt i eget aksjeselskap kan du ha rett til dagpenger når du er permittert.

Ansatte i offentlige virksomheter eller ansatte ved kulturinstitusjoner med 50 prosent offentlig støtte eller mer har vanligvis bare krav på dagpenger som permittert hvis permitteringen skyldes arbeidstvist, brann, ulykke, naturkatastrofe eller andre uforutsette hendelser

Slik søker du om dagpenger

Slik søker du om dagpenger. Se hvilken dokumentasjon du som permittert må legge ved dagpengesøknaden.

Hvor lenge kan du få dagpenger når du er permittert?

Du kan ha rett til dagpenger som permittert i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Permitteringsperioden gjelder hver enkelt arbeidsgiver og blir regnet fra og med første virkedag etter at lønnspliktdagene er over.

Arbeidsgiveren din holder oversikt over de ukene du er permittert.

  • Dager med permisjon, ferie og sykdom telles ikke med i permitteringsperioden.
  • Jobber du sammenhengende i mer enn 6 uker for arbeidsgiveren som har permittert deg, blir permitteringen som hovedregel brutt

Du kan se hvor lenge du har igjen med dagpenger som permittert i utbetalingsoversikten.

Les mer om:

Arbeidsgiveren din skal betale deg lønn de 15 første dagene du er permittert

De 15 første dagene du er permittert får du ikke dagpenger, men lønn fra arbeidsgiveren din. Dette kalles arbeidsgivers lønnspliktperiode. Er du delvis permittert vil de 15 lønnspliktdagene strekke seg over en lengre periode.

Lønnspliktperioden forskyves hvis du jobber hos arbeidsgiveren din som har permittert deg eller hvis du uansett ikke skulle vært på jobb på grunn av sykdom, ferie, avspasering eller lignende.

Du skal ikke krysse av for arbeid på meldekortet når du ikke har jobbet i lønnspliktperioden, selv om du får lønn fra arbeidsgiveren din.

Les mer om hvordan lønnspliktperioden beregnes.

Permittert fra fiskeforedlings- eller fiskeoljebedrift?

I fiskeforedlings- eller fiskeoljebedrifter er det egne permitteringsregler:

  • Arbeidstiden din må være redusert med minst 40 prosent.
  • Maksimal periode med rett til dagpenger er 52 uker innenfor en periode på 18 måneder.
  • Permitterte i fiskeindustrien slipper ventetid.

Gi beskjed om endringer

Hold kontakt med arbeidsgiveren din om permitteringen, og informer NAV om det som kan ha betydning for dagpengesaken din. Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. Blir du sagt opp eller sier opp selv i permitteringsperioden, regnes permitteringen som opphørt. I slike tilfeller må du derfor gi beskjed NAV.