Hvordan sender du dokumentasjon? 

Når du sender søknad om dagpenger digitalt kan du legge ved dokumenter sammen med søknaden. Har du behov for å ettersende vedlegg til denne søknaden, gjør du dette ved å logge deg inn på Ditt NAV, gå til "Dine saker" og velg "Last opp vedlegg".

Sender du dokumenter per post må du legge ved en førsteside, denne finner du på nav.no/ettersendelse.

Sender du søknad om dagpenger med vanlig post, har du ikke mulighet til å ettersende dokumenter digitalt til denne søknaden.

Hvilken dokumentasjon trenger NAV? 

Hvilken dokumentasjon vi trenger fra deg når du søker dagpenger varierer. I søknaden får du beskjed om hva du må legge ved. Du kan starte en søknad om dagpenger hvis du ønsker oversikt over hvilken dokumentasjon du må sende i din situasjon. 

Vi trenger som hovedregel disse opplysningene fra deg:

  • Datoen du startet i jobben din
  • Stillingsprosent eller avtalt arbeidstid
  • Avtalt oppsigelsestid
  • Datoen du fikk eller ga oppsigelsen
  • Grunnen til at du mistet eller sa opp jobben din
  • Hvor mye du har jobbet

Disse opplysningene vil ofte stå i arbeidsavtalen og oppsigelsen din.

Du kan også dokumentere opplysningene ovenfor ved å legge ved ferdig utfylt skjema "Bekreftelse på sluttårsak/nedsatt arbeidstid" (NAV 04-08.03), signert av arbeidsgiver.

Er du permittert? 

Er du permittert må du i tillegg sende oss:

Har arbeidsgiveren din gått konkurs?

Er arbeidsgiveren din konkurs må du i tillegg sende oss: 

Er du selvstendig næringsdrivende?

Du kan bli bedt om å legge ved følgende skjema: