Er du permittert?  

Er du permittert må du levere permitteringsvarsel.

Varselet skal inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering. 

I tillegg ber vi deg som arbeidsgiver oppgi følgende i varselet:  

  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI) 
  • Den permitteres stillingsstørrelse 
  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.  

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.  

Dersom du har arbeidsavtale din eller annen relevant dokumentasjon for søknaden din lett tilgjengelig, anbefaler vi at du legger det ved søknaden når du sender den til oss. Du kan også ettersende dokumentene til din søknad. Har du allerede søkt om dagpenger digitalt, kan du ettersende digitalt

Hvordan sender du dokumentasjon? 

Når du sender søknad om dagpenger digitalt kan du legge ved dokumenter sammen med søknaden. Har du behov for å ettersende vedlegg til denne søknaden, gjør du dette ved å logge deg inn på Ditt NAV, gå til "Dine saker" og velg "Last opp vedlegg".

Sender du dokumenter per post må du legge ved en førsteside, denne finner du på nav.no/ettersendelse.

Sender du søknad om dagpenger med vanlig post, har du ikke mulighet til å ettersende dokumenter digitalt til denne søknaden.

Hvilken dokumentasjon trenger NAV? 

Hvilken dokumentasjon vi trenger fra deg når du søker dagpenger varierer. I søknaden får du beskjed om hva du må legge ved. Du kan starte en søknad om dagpenger hvis du ønsker oversikt over hvilken dokumentasjon du må sende i din situasjon. 

Vi trenger som hovedregel disse opplysningene fra deg:

  • Datoen du startet i jobben din
  • Stillingsprosent eller avtalt arbeidstid
  • Avtalt oppsigelsestid
  • Datoen du fikk eller ga oppsigelsen
  • Grunnen til at du mistet eller sa opp jobben din
  • Hvor mye du har jobbet

Disse opplysningene vil ofte stå i arbeidsavtalen og oppsigelsen din.

Du kan også dokumentere opplysningene ovenfor ved å legge ved ferdig utfylt skjema "Bekreftelse på sluttårsak/nedsatt arbeidstid" (NAV 04-08.03), signert av arbeidsgiver.

Har arbeidsgiveren din gått konkurs?

Er arbeidsgiveren din konkurs må du i tillegg sende oss: 

Er du selvstendig næringsdrivende?

Du kan bli bedt om å legge ved følgende skjema: