Fravær på grunn av sykdom eller ferie (AAP)

For å få arbeidsavklaringspenger (AAP) må du gjennomføre aktiviteter som du har avtalt med NAV.

Sykdom

Hvis du ikke klarer å gjennomføre avtalt aktivitet på grunn av forbigående sykdom, har du fortsatt rett til AAP. Hvis du må være borte fra tiltak eller annen aktivitet i lang tid på grunn av sykdom, vil vi vurdere om aktivitetsplanen din bør endres.

Beholde arbeidsavklaringspenger under utenlandsopphold 

Reise til et land utenfor EU/EØS

Hvis du planlegger å reise til et land utenfor EU/EØS må du søke om å beholde AAP i utlandet før du reiser. Du kan få beholde AAP i inntil 4 uker per kalenderår ved utenlandsopphold utenfor EU/EØS.

Reise til et annet land i EU/EØS

Er du statsborger i et EU/EØS-land og mottar arbeidsavklaringspenger må du ikke lenger søke om å reise til et annet EU/EØS-land.

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger nå du ha en godkjent aktivitetsplan med avtalte aktiviteter som du skal følge. Du kan oppholde deg i et annet EU/EØS-land hvis du kan kombinere oppholdet med avtalte aktiviteter.

For å motta arbeidsavklaringspenger i et annet EU/EØS-land må du:

  • være med på å utarbeide aktivitetsplanen, og du må gjennomføre avtalte aktiviteter
  • kontakte oss hvis oppholdet i EU/EØS hindrer deg i å gjennomføre av avtalt aktivitet, eller hvis du ønsker å gjennomføre aktivitetene i EU/EØS-landet. Vi må da vurdere om den nye aktiviteten er nødvendig og hensiktsmessig.

Er du statsborger i et land utenfor EU/EØS?

  • Skal du reise til et land utenfor Norden, må du søke om å beholde arbeidsavklaringspengene før du reiser.
  • Skal du reise innenfor Norden, trenger du ikke søke. Før du vurderer å reise, må du likevel forsikre deg om at oppholdet ikke hindrer annen avtalt helse- eller arbeidsrettet aktivitet og oppfølging. 

Fravær når du har ferie

Ferie når du mottar AAP betyr at du

  • tar fri fra aktiviteter du har avtalt med oss
  • tar fri og ikke ønsker å være tilgjengelig for oss i en periode
  • reiser bort, i Norge og/eller til utlandet, og ikke ønsker å være tilgjengelig for NAV i en periode

I utgangspunktet har du ikke rett til AAP når du har ferie. Det er fordi det i ferieperioder kan være aktuelt å delta i aktiviteter som sommerjobb, møter hos NAV, eller annen form for oppfølging. Du må informere om ferie på spørsmål fire på meldekortet. Fravær ved ferie fører til redusert utbetaling.

I disse tilfellene kan du beholde AAP selv om du tar fri eller skal reise bort:

  • Du har avklart med oss at aktiviteter eller annen oppfølging fra oss ikke er aktuelt for deg i perioden.
  • Friperioder hvor det ikke er aktuelt med tiltak – for eksempel jul og påske.

I slike perioder skal du ikke føre fravær på meldekortet, og du vil få utbetalt AAP som normalt.

Ferie fra deltidsstilling

Har du en deltidsstilling og får AAP ved siden av, kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ferie fra deltidsstillingen. Hvis du har opparbeidet deg rett til feriepenger i jobben, vil du få utbetalt feriepenger. Feriepenger fører ikke til reduksjon i AAP.

Hvis vi ikke har noen aktuelle aktiviteter for deg i den perioden du tar fri fra deltidsjobben din, har du ikke fravær som skal føres på meldekortet. Siden du ikke arbeider i denne perioden, skal du heller ikke føre arbeidstimer på meldekortet. Du vil få utbetalt AAP for full tid.

Tar du ferie fra deltidsjobben i en periode hvor du har avtalt andre aktiviteter med oss, må du vurdere om du vil ta fri fra disse aktivitetene også. Da har du ikke krav på AAP og må krysse av for fravær på meldekortet.

Deltidsstilling som lærer: Du skal ikke føre timer for avvikling av lovpålagt ferie, så lenge du kan gjennomføre de aktivitetene du har avtalt med oss som planlagt.

Den delen av sommeren hvor du tar ut avspasering og mottar lønn på vanlig måte fra arbeidsgiveren din, skal du føre timer på meldekortet som om du var på jobb.