Fravær på grunn av sykdom eller ferie (AAP)

  • være med på å utarbeide aktivitetsplanen, og du må gjennomføre avtalte aktiviteter
  • kontakte oss hvis oppholdet i EU/EØS hindrer deg i å gjennomføre av avtalt aktivitet, eller hvis du ønsker å gjennomføre aktivitetene i EU/EØS-landet. Vi må da vurdere om den nye aktiviteten er nødvendig og hensiktsmessig.
  • Skal du reise til et land utenfor Norden, må du søke om å beholde arbeidsavklaringspengene før du reiser.
  • Skal du reise innenfor Norden, trenger du ikke søke. Før du vurderer å reise, må du likevel forsikre deg om at oppholdet ikke hindrer annen avtalt helse- eller arbeidsrettet aktivitet og oppfølging. 
  • tar fri fra aktiviteter du har avtalt med oss
  • tar fri og ikke ønsker å være tilgjengelig for oss i en periode
  • reiser bort, i Norge og/eller til utlandet, og ikke ønsker å være tilgjengelig for NAV i en periode
  • Du har avklart med oss at aktiviteter eller annen oppfølging fra oss ikke er aktuelt for deg i perioden.
  • Friperioder hvor det ikke er aktuelt med tiltak – for eksempel jul og påske.