Forlengelse av stønadsperioden for arbeidssøkere som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP)

Som følge av koronapandemien er det bestemt at du som mottar arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker, får forlenget stønadsperioden din frem til og med 30. juni. Dette vil gjelde fra 1. mars 2021. Det samme gjelder også for deg som gikk ut den maksimale stønadsperioden med arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker etter 31. oktober 2020. 

For deg som mottar arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker: 

Hvis du mottar arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker og vil nå din maksimale stønadsperiode 1. mars 2021 eller senere, vil du automatisk få forlenget stønadsperioden din med arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker til og med 30. juni 2021. Du vil få et nytt vedtaksbrev om dette.

For deg som har avsluttet perioden din med arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker etter 31. oktober 2020: 

Hvis den maksimale stønadsperioden din ble nådd etter 31. oktober 2020, vil du kunne søke om å få forlenget stønadsperioden fra 1. mars 2021 frem til og med 30. juni 2021. Du må sende søknaden til oss senest 1. april 2021

Hvis du søker om forlengelse etter 1. april 2021 vil du få AAP tidligst fra den datoen du sendte inn søknaden (søknadstidspunktet). 

Vi sender deg egen informasjon om hvordan du skal søke. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

For å få forlenget stønadsperioden med AAP må du oppfylle kravene som følger av folketrygdloven § 11-17