Arbeidsavklaringspenger (AAP) ved flytting til utlandet

  • melde fra til NAV
  • melde fra til Folkeregisteret