Arbeidsavklaringspenger (AAP) ved flytting til utlandet

Det er kun innen EØS-området og Sveits du kan søke om å få beholde AAP når du skal flytte til andre land. Hvis du skal flytte til et land utenfor EØS, kan du ikke søke om å få beholde AAP.

For å kunne ta med seg AAP, er det et vilkår at det er mulig for deg å gjennomføre arbeidsrettede tiltak og/eller behandling i landet du skal flytte til.

Beholder jeg medlemskapet i folketrygden?

Hvis du flytter til et annet land, beholder du som hovedregel ikke medlemskapet i folketrygden. Om du kan søke om frivillig medlemskap, avhenger av om du er arbeidstaker, pensjonist, student eller annet. Les mer om opphold i utlandet

Kan jeg ta med AAP? 

Det er kun innen EØS-området og Sveits du kan søke om å få beholde AAP når du skal flytte til andre land. Dersom du skal flytte til et land utenfor EØS, kan du ikke søke om å få beholde AAP. 

Kontakt NAV

Hvis du vurdere å flytte permanent til et EØS-land eller Sveits må du kontakte NAV i god tid før du skal flytte for å få en vurdering av om AAP kan tas med til landet du ønsker å flytte til.

NAV vurderer individuelt om AAP kan eksporteres. En slik vurdering blir også gjort ved bytting mellom EØS-land utenfor Norge. 

Plikter ved flytting

Når du flytter til utlandet må du

  • melde fra til NAV
  • melde fra til Folkeregisteret

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skatteetaten om reglene for skatteplikt til Norge.