Sykefraværet i 4. kvartal 2021: Høyeste siden 2009