Det sesongjusterte legemeldte fraværet er 5,0 prosent og det egenmeldte er 0,9 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal 2019 var det en svak nedgang i det egenmeldte sykefraværet (- 0,7 %), og det legemeldte gikk litt opp (+ 0,3 %). Samlet sett var endringen på 0,1 prosent. Det totale sykefraværet var stabilt for menn (4,5 %) og for kvinner (7,5 %).Tallene er korrigert for sesongvariasjoner som skyldes blant annet influensa og bevegelige helligdager, slik at sykefraværet kan sammenlignes med forutgående kvartaler.– Sykefraværet er stabilt sammenlignet med forrige kvartal, men hvis vi ser et år tilbake i tid, har kvinners sykefravær økt fra 7,2 til 7,5 prosent. Økningen er kommet på det legemeldte sykefraværet, og spesielt i offentlig sektor, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Heretter omtaler vi kun det legemeldte sykefraværet. Tallene under er sammenlignet med samme kvartal året før.Det legemeldte sykefraværet var 4,9 prosent i 2. kvartal 2019. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er det en liten økning (+2,2 %).

Økt sykefravær blant kvinner

Sykefraværet økte med 3,4 prosent for kvinner og med 0,9 prosent for menn. Sykefraværet blant kvinner økte mest blant de aller yngste (+7,7 %), men denne gruppen er liten og har derfor minimal effekt på det totale sykefraværet. Kvinner har fremdeles et vesentlig høyere sykefravær enn menn. I 2. kvartal 2019 var sykefraværet 6,4 prosent for kvinner og 3,6 prosent for menn.

Økt sykefravær i kommunal sektor

Den største økningen i sykefraværet var i kommunal sektor. Her har sykefraværet økt med 4,7 prosent på ett år. Ansatte i elektrisitet, vann og renovasjon (+7 %), undervisning (+6,6 %) og offentlig administrasjon (+4,6 %) hadde den største veksten i sykefraværet.Helse- og sosialtjenester har fremdeles det høyeste sykefraværet med 7,2 prosent. Denne næringen hadde en vekst i det legemeldte sykefraværet (+3,3 %) sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Næringene med størst nedgang var bergverksdrift og utvinning (-5,3 %), fulgt av informasjon og kommunikasjon (-2,3 %).

Størst økning i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane hadde den største økningen i det legemeldte sykefraværet (+9,6 %). Deretter fulgte Finnmark (+8,1 %) og Nordland (+6,5 %). To fylker hadde en nedgang i sykefraværet. I Vestfold sank sykefraværet (- 3,1 %) og i Troms ( -1,8 %).Oslo har fremdeles det laveste legemeldte sykefraværet blant fylkene, med 4,0 prosent i 2. kvartal 2019. Finnmark og Nordland har det høyeste sykefraværet på 5,9 prosent.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.