Det sesongjusterte legemeldte fraværet er 5,0 prosent og det egenmeldte er 0,9 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal 2019 var det en svak nedgang i det egenmeldte sykefraværet (- 0,7 %), og det legemeldte gikk litt opp (+ 0,3 %). Samlet sett var endringen på 0,1 prosent. Det totale sykefraværet var stabilt for menn (4,5 %) og for kvinner (7,5 %).

Tallene er korrigert for sesongvariasjoner som skyldes blant annet influensa og bevegelige helligdager, slik at sykefraværet kan sammenlignes med forutgående kvartaler.

– Sykefraværet er stabilt sammenlignet med forrige kvartal, men hvis vi ser et år tilbake i tid, har kvinners sykefravær økt fra 7,2 til 7,5 prosent. Økningen er kommet på det legemeldte sykefraværet, og spesielt i offentlig sektor, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.


Heretter omtaler vi kun det legemeldte sykefraværet. Tallene under er sammenlignet med samme kvartal året før.

Det legemeldte sykefraværet var 4,9 prosent i 2. kvartal 2019. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er det en liten økning (+2,2 %).

Økt sykefravær blant kvinner

Sykefraværet økte med 3,4 prosent for kvinner og med 0,9 prosent for menn. Sykefraværet blant kvinner økte mest blant de aller yngste (+7,7 %), men denne gruppen er liten og har derfor minimal effekt på det totale sykefraværet. Kvinner har fremdeles et vesentlig høyere sykefravær enn menn. I 2. kvartal 2019 var sykefraværet 6,4 prosent for kvinner og 3,6 prosent for menn.

Økt sykefravær i kommunal sektor

Den største økningen i sykefraværet var i kommunal sektor. Her har sykefraværet økt med 4,7 prosent på ett år. Ansatte i elektrisitet, vann og renovasjon (+7 %), undervisning (+6,6 %) og offentlig administrasjon (+4,6 %) hadde den største veksten i sykefraværet.

Helse- og sosialtjenester har fremdeles det høyeste sykefraværet med 7,2 prosent. Denne næringen hadde en vekst i det legemeldte sykefraværet (+3,3 %) sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Næringene med størst nedgang var bergverksdrift og utvinning (-5,3 %), fulgt av informasjon og kommunikasjon (-2,3 %).

Størst økning i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane hadde den største økningen i det legemeldte sykefraværet (+9,6 %). Deretter fulgte Finnmark (+8,1 %) og Nordland (+6,5 %). To fylker hadde en nedgang i sykefraværet. I Vestfold sank sykefraværet (- 3,1 %) og i Troms ( -1,8 %).

Oslo har fremdeles det laveste legemeldte sykefraværet blant fylkene, med 4,0 prosent i 2. kvartal 2019. Finnmark og Nordland har det høyeste sykefraværet på 5,9 prosent.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.