IA-web oppdatert med ny sykefraværsstatistikk

NAVs Statistikkportal for IA-virksomheter, IA-web, er oppdatert med ny sykefraværstatistikk fra 1. kvartal 2015 til og med 4. kvartal 2016.

NAVs Statistikkportal for IA-virksomheter, IA-web, er oppdatert med ny sykefraværstatistikk fra 1. kvartal 2015 til og med 4. kvartal 2016. IA-virksomheter kan bruke verktøyet til å følge opp sykefraværet i egen bedrift.

Grunnen til at IA-web ikke har blitt  oppdatert siden mars 2015, er innføringen av A-ordningen, som er en erstatning for Aa-registret fra 1. januar 2015. Endringen fører til noe andre tall for arbeidstakere. Dette skyldes en bredere dekning av gruppen, samt at kvaliteten er bedre. Overgangen har en liten men observerbar effekt på sykefraværsprosentene. 

Heretter vil IA-web bli oppdatert samtidig med publiseringen av ny sykefraværsstatistikk.

Les mer om IA-web på altinn.no.