Det sesongjusterte legemeldte sykefraværet i 4. kvartal 2019 var på 5,1 prosent, som er en økning på 1,8 prosent sammenlignet med 3. kvartal. Det egenmeldte sykefraværet er uendret på 0,9 prosent. Det totale sykefraværet økte noe mer for menn (+ 2,3%) og enn for kvinner (+ 1,2%).

For å kunne sammenligne sykefraværet med forutgående kvartaler, blir det korrigert for sesongvariasjoner som skyldes blant annet influensa og bevegelige helligdager.

– Selv om sykefraværet økte litt fra 3. til 4. kvartal i fjor, er det små endringer. Dette var før koronaviruset ble registrert i Norge, så vi vil muligens se større endringer neste kvartal, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Heretter omtaler vi kun det legemeldte sykefraværet. Tallene under er sammenlignet med samme kvartal året før og er ikke sesongjustert.

Det legemeldte sykefraværet var på 5,3 prosent i 4. kvartal 2019. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er det en økning på 3,3 prosent.

Sykefraværet blant menn økte mest

Sykefraværet økte med 3,9 prosent for menn og med 2,9 prosent for kvinner. Kvinner har fremdeles et vesentlig høyere sykefravær enn menn. I 4. kvartal 2019 var sykefraværet 6,9 prosent for kvinner og 4,0 prosent for menn.

Størst økning i Agder-fylkene

Sykefraværet økte i alle fylker unntatt Østfold, hvor det var stabilt. Aust-Agder hadde den største økningen (+ 8,1 %). Deretter fulgte Vest-Agder (+ 7,5 %) og Troms (+ 6,0 %).  I 4. kvartal 2019 har Oslo det laveste (4,4 %) og Nordland det høyeste sykefraværet (6,2 %).

Færre med gradert sykmelding

Andelen sykefraværstilfeller med gradert sykmelding (delvis sykmeldte) gikk ned fra 23 til 21 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2018. Vi må tilbake til 2010 for å finne en like lav andel. Det er de korte sykefraværene som sjeldnere blir gradert. For sykefravær på 12 uker eller mer har andelen økt litt, fra 45,6 prosent i 2018 til 46,4 prosent i 2019.

Gradering av sykmeldinger har lenge vært et viktig tiltak for å redusere sykefraværet i Norge. Andelen graderte sykmeldinger er 24 prosent for kvinner og 16,6 prosent for menn.

IA-avtalen

IA-avtalen har som mål å redusere det legemeldte sykefraværet med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Fra 2018 til 2019 økte det legemeldte sykefraværet med 1,4 prosent. Det har økt noe mer for kvinner (+ 2,1%) enn for menn (+ 0,7%).

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.