Økning i antall nye sykmeldte med koronarelaterte diagnoser

Sykefravær legemeldt ukestall uke 8 2022.PNG
Kilde: NAV