Markant nedgang i koronarelaterte diagnoser, kraftig økning av influensa

Sykefravær legemeldt uke13 2022.PNG