Ingen vekst i antall nye sykmeldte

Sykefravær legemeldt ukestall uke 6 2022.PNG
Kilde: NAV