Ingen vekst i antall nye sykmeldte

Publisert 14. februar 2022

Sykefravær legemeldt ukestall uke 6 2022.PNG
Kilde: NAV