Årets laveste antall nye sykmeldte med koronarelaterte diagnoser

Nye sykmeldte uke 12.PNG
KIlde: NAV