22 000 personer ble sykmeldt med koronarelaterte diagnoser sist uke

Sykefravær legemeldt ukestall uke 3 2022 - 1.png
Kilde: NAV