Kraftig økning i antall arbeidssøkere den siste uken

Ukentlige ledighetstall uke 47.PNG
Kilde: NAV