Mottakere av AFP i privat sektor og Spekter *), etter kjønn og Afp-ordning. Pr. 31.12.2012-2013. Gjennomsnittlig pensjon **).

------------------ 2012 ------------------ ------------------ 2013 ------------------
Finansnæringen LO/NHO-ordningen Spekter Finansnæringen LO/NHO-ordningen Spekter
I alt 238 301 230 725 222 460 248 883 240 560 233 082
Kvinner i alt 213 738 181 544 191 219 224 658 192 087 199 502
Menn i alt 267 206 250 842 242 327 278 012 261 025 255 272
*) Tallene omfatter privat sektor etter gamle regler med: Bank- og finansnæringen, samt LO/NHO-ordningen. I tillegg er Spekter med.
**) Pensjonen består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg. Det er grunnbeløpet for det enkelte år som er benyttet.