2.1. Formål

Statistikken benyttes til å overvåke utviklingen i bruk av ordningen og benyttes bl.a. som grunnlag i St.prp.nr. 1.

2.2. Om stønadsområdet

Statistikken omfattar:

  • Pensjon/overgangsstønad til gjenlevende ektefelle, gjenlevende registrert partner og visse grupper gjenlevende samboere (ektefellen/ partneren/ samboeren er død) 
  • Pensjon/overgangsstønad til tidligare familiepleiere under 67 år (personer som har pleiet nær slektning)
  • Pensjon til barnepensjonister (en eller begge foreldre er døde). Aldersgrense 18 år, i særskilte tilfelle utvida til fylte 21 år

Les mer om ytelser til gjenlevende.