5.1. Historikk

Supplerende stønad ble innført fra og med 2006.