5.1. Historikk

Publisert statistikk finnes bl.a. i Årsmelding og regnskap for årene 1967-1983 og Trygdestatistisk Årbok 1985-2005 (2002-2005 elektronisk). Ved spørsmål bes henvendelsen sendt til nav.statistikk@nav.no.