2.1. Formål

Statistikken benyttes til å overvåke utviklingen i bruk av ordningen og benyttes bl.a. som grunnlag i St.prp.nr. 1.

2.2. Om stønadsområdet

Avtalefestet pensjon i offentlig sektor

I offentlig sektor er AFP en tidligpensjonsordning for personer mellom 62 og 67 år.

Avtalefestet pensjon i privat sektor (før 2011)

AFP i privat sektor var fram til 2011 en tidsavgrenset tidligpensjon. Ordningen ble avviklet i 2015.

Avtalefestet pensjon i privat sektor (fra 2011)

AFP i privat sektor en ordning for ansatte i private bedrifter med tariffavtale som har AFP som en del av tariffavtalen. Denne pensjonsytelsen kommer i tillegg til alderspensjon fra Folketrygden.

Les mer om AFP.