2.1. Formål

Statistikken benyttes til å overvåke utviklingen i bruk av ordningen og benyttes bl.a. som grunnlag i St.prp.nr. 1.

2.2. Om stønadsområdet

Alderspensjon

Statistikken omfatter personer som er 62 år eller eldre og mottar alderspensjon.

Les mer om alderspensjon på www.nav.no