Det tas ut statistikk månedlig for alderspensjon. Statistikken utgis hvert kvartal.