I en periode framover vil det bli lagt ut månedlig statistikk over antall alderspensjonister og antall nye alderspensjonister. Denne siden omhandler statistikk per mai. Det gjøres oppmerksom på at det også publiseres mer detaljert statistikk for hvert kvartal.

Kvartalsvis statistikk

Månedsstatistikk i 2020

Tabeller

5 700 nye alderspensjonister i mai

I mai 2020 ble 5700 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er på samme nivå som i mai 2019, hvor det også ble registrert om lag 5700 nye alderspensjonister. I april 2020 kom det 5900 nye alderspensjonister.  Antallet nye alderspensjonister i april 2020 var 11,2 prosent høyere enn i april 2019, og det var det høyeste månedlige antallet siden 2016.

Økt antall nye alderspensjonister i 2020

I de fem første månedene i 2020 ble 28300 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er 2000 flere enn i samme periode i 2019. Endringen fra 2019 til 2020 er på 7,6 prosent.

Koronasituasjonen – april første måned som kan ha blitt påvirket

En søker har tidligst rett til alderspensjon fra måneden etter NAV mottar søknaden. April er den første måneden det er mulig å observere endringer knyttet til alderspensjon etter at koronasituasjonen satte inn for fullt og medførte svært omfattende forandringer i arbeidslivet og samfunnslivet for øvrig.

Høyere antall i 2020 også før koronasituasjonen

De månedlige antallene over nye alderspensjonister i 2020 var høyere enn året før også før april. I 2020 januar kom det 5800 nye alderspensjonister, i februar 5500, og i mars 5300 nye alderspensjonister. Tilsvarende tall i 2019 for januar, februar og mars var henholdsvis 5400, 5000 og 4800 nye alderspensjonister. Tilgangen i de tre første månedene i 2020 var 9,5 prosent høyere enn samme periode i 2019.

Totalt 968 700 alderspensjonister i mai

Ved utgangen av mai 2020 var det 968700 personer som mottok alderspensjon. Det er 4500 flere alderspensjonister enn per mars 2020. Da var det 964200 alderspensjonister.

Alderspensjonen kan fritt kombineres med arbeid uten at alderspensjonen blir redusert. På visse vilkår kan alderspensjonister som er arbeidsledige eller permitterte, ha rett til dagpenger.* Rett til dagpenger faller bort ved 67 års alder.

 

Noter:

*Se nav.no for mer informasjon om regler. For eksempel: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering