I en periode framover vil det bli lagt ut månedlig statistikk over antall alderspensjonister og antall nye alderspensjonister. Denne siden omhandler statistikk per juli. Det gjøres oppmerksom på at det også publiseres mer detaljert statistikk for hvert kvartal.

Kvartalsvis statistikk

Månedsstatistikk i 2020

Tabeller

5 400 nye alderspensjonister i juli

I juli 2020 ble 5400 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er noe høyere enn i juli 2019, hvor det ble registrert 5300 nye alderspensjonister. I juni 2020 kom det 5500 nye alderspensjonister – som er litt under i samme periode i 2019 (5600 nye alderspensjonister).

Økt antall nye alderspensjonister i 2020

I de sju første månedene i 2020 ble 39200 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er 2000 flere enn i samme periode i 2019. Endringen fra 2019 til 2020 er på 5,5 prosent.

Koronasituasjonen – april første måned som kan ha blitt påvirket

En søker har tidligst rett til alderspensjon fra måneden etter NAV mottar søknaden. April er den første måneden det er mulig å observere endringer knyttet til alderspensjon etter at koronasituasjonen satte inn for fullt og medførte svært omfattende forandringer i arbeidslivet og samfunnslivet for øvrig.

Høyt antall i april, mindre endringer siden

I april 2020 kom det 5900 nye alderspensjonister.  Antallet nye alderspensjonister i april var det høyeste månedlige antallet siden 2016. Etter april 2020 har det kun vært mindre endringer – sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i 2019.

Totalt 973 200 alderspensjonister i juli

Ved utgangen av juli 2020 var det 973200 personer som mottok alderspensjon. Det er 14400 flere alderspensjonister enn per desember 2019. Da var det 958800 alderspensjonister.

Alderspensjonen kan fritt kombineres med arbeid uten at alderspensjonen blir redusert. På visse vilkår kan alderspensjonister som er arbeidsledige eller permitterte, ha rett til dagpenger.* Rett til dagpenger faller bort ved 67 års alder.

Fotnote:

*Se nav.no for mer informasjon om regler. For eksempel: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering