I en periode framover vil det bli lagt ut månedlig statistikk over antall alderspensjonister og antall nye alderspensjonister. Denne siden omhandler statistikk per august. Det gjøres oppmerksom på at det også publiseres mer detaljert statistikk for hvert kvartal.

Arkiv statistikk

Tabeller

5 200 nye alderspensjonister i august

I august 2020 ble 5200 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er noe lavere enn i august 2019, hvor det ble registrert 5400 nye alderspensjonister. I juli  2020 kom det 5400 nye alderspensjonister – som er litt over i samme periode i 2019 (5300 nye alderspensjonister).

Økt antall nye alderspensjonister i 2020

I de åtte første månedene i 2020 ble 44400 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er 1800 flere enn i samme periode i 2019. Endringen fra 2019 til 2020 er på 4,3 prosent.

Koronasituasjonen – april første måned som kan ha blitt påvirket

En søker har tidligst rett til alderspensjon fra måneden etter NAV mottar søknaden. April er den første måneden det er mulig å observere endringer knyttet til alderspensjon etter at koronasituasjonen satte inn for fullt og medførte svært omfattende forandringer i arbeidslivet og samfunnslivet for øvrig.

Høyt antall i april, mindre endringer siden

I april 2020 kom det 5900 nye alderspensjonister.  Antallet nye alderspensjonister i april var det høyeste månedlige antallet siden 2016. Etter april 2020 har det vært mindre endringer – sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i 2019.

Totalt 975 200 alderspensjonister i august

Ved utgangen av august 2020 var det 975200 personer som mottok alderspensjon. Det er 23100 flere alderspensjonister enn per august 2019.* Da var det 952000 alderspensjonister.

Alderspensjonen kan fritt kombineres med arbeid uten at alderspensjonen blir redusert. På visse vilkår kan alderspensjonister som er arbeidsledige eller permitterte, ha rett til dagpenger.** Rett til dagpenger faller bort ved 67 års alder.

 

*På grunn av avrunding blir det noe avvik mellom antall på to tidspunkt og differansen

**Se nav.no for mer informasjon om regler. For eksempel: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering