I en periode framover vil det bli lagt ut månedlig statistikk over antall alderspensjonister og antall nye alderspensjonister. Denne siden omhandler statistikk per juni. Det gjøres oppmerksom på at det også publiseres mer detaljert statistikk for hvert kvartal.

Kvartalsvis statistikk

Månedsstatistikk i 2020

Tabeller

5 500 nye alderspensjonister i juni

I juni 2020 ble 5500 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er noe lavere enn i juni 2019, hvor det ble registrert 5600 nye alderspensjonister. I mai 2020 kom det 5700 nye alderspensjonister – om lag samme nivå som i 2019. 

Økt antall nye alderspensjonister i 2020

I de seks første månedene i 2020 ble 33800 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er 1900 flere enn i samme periode i 2019. Endringen fra 2019 til 2020 er på 5,9 prosent.

Koronasituasjonen – april første måned som kan ha blitt påvirket

En søker har tidligst rett til alderspensjon fra måneden etter NAV mottar søknaden. April er den første måneden det er mulig å observere endringer knyttet til alderspensjon etter at koronasituasjonen satte inn for fullt og medførte svært omfattende forandringer i arbeidslivet og samfunnslivet for øvrig.

Høyt antall i april, men også noe høyere antall før april

I april 2020 kom det 5900 nye alderspensjonister.  Antallet nye alderspensjonister i april var det høyeste månedlige antallet siden 2016. Etter april 2020 har man ikke observert uvanlig høye antall nye alderspensjonister. Som omtalt over, var antallet i mai 2020 omtrent som i 2019 og antallet i juni var noe lavere i 2020 enn i 2019. 

Videre var antallet i de tre første månedene høyere i 2020 enn i samme periode i 2019. I 2020 januar kom det 5800 nye alderspensjonister, i februar 5500, og i mars 5300 nye alderspensjonister. Tilsvarende tall i 2019 for januar, februar og mars var henholdsvis 5400, 5000 og 4800 nye alderspensjonister.

Totalt 970 900 alderspensjonister i juni

Ved utgangen av juni 2020 var det 970900 personer som mottok alderspensjon. Det er 12100 flere alderspensjonister enn per desember 2019. Da var det 958800 alderspensjonister.

Alderspensjonen kan fritt kombineres med arbeid uten at alderspensjonen blir redusert. På visse vilkår kan alderspensjonister som er arbeidsledige eller permitterte, ha rett til dagpenger.* Rett til dagpenger faller bort ved 67 års alder.   Noter:

*Se nav.no for mer informasjon om regler. For eksempel: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering