Nå har Norge én million pensjonister

Norge har rundet 1 mill pensjonister.PNG
Figuren viser veksten i antall pensjonister og hvor mange som kombinerer arbeid og uttak av alderspensjon.