Nå har Norge én million pensjonister

  • De store fødselskullene fra etterkrigsårene har passert pensjonsalderen, og et stort flertall har nå også tatt ut alderspensjon.
  • Det ble innført fleksibelt uttak av alderspensjon med pensjonsreformen i 2011. De fleste fikk da mulighet til å ta ut pensjonen fra 62 år.
Norge har rundet 1 mill pensjonister.PNG
Figuren viser veksten i antall pensjonister og hvor mange som kombinerer arbeid og uttak av alderspensjon.