Antallet som kombinerer alderspensjon og AFP har passert 100 000