Alderspensjonistane fekk noko meir kjøpekraft i 2020