I juni 2010 var det 14 600 personer som var bosatt i andre nordiske land som mottok alderspensjon fra den norske folketrygden. Ti år senere har antallet økt med 13 100 personer. Dette utgjør i underkant av 3 prosent av totalt antall mottakere av alderspensjon fra Norge.

– Det har blitt vanligere å jobbe på tvers av landegrensene, ikke minst i Norden. Denne utviklingen gjenspeiles i opptjeningen til alderspensjon. Personer som har jobbet i Norge i deler av yrkeskarrieren har ofte rett til en viss alderspensjon, forklarer avdelingsdirektør i NAV, Ole Christian Lien. 

82 000 kroner i året

Mange av alderspensjonistene i andre nordiske land har arbeidet bare deler av karrieren i Norge. I gjennomsnitt har denne gruppen 16 års trygdetid i Norge og 11 år med pensjonsopptjening, der de har vært i jobb eller hatt annen opptjening. De fleste omfattes av regler der 40 år gir maksimal pensjonsopptjening, og det betyr at mange får en klart lavere alderspensjon enn de som har jobbet hele karrieren i Norge. 

– Gjennomsnittlig årlig utbetaling til denne gruppen var 82 000 kroner i 2019, forteller Lien. Han legger til at de fleste også mottar alderspensjon fra andre land hvor de har arbeidet eller hatt annen opptjening til pensjon. Avdelingsdirektøren i NAV legger til at det også er en del nordmenn som flytter til nabolandene etter at de har tatt ut alderspensjon. 

– 3 av 10 mottakere av alderspensjon i de andre nordiske landene er norske statsborgere, sier Lien.

1,5 milliarder til Sverige

NAVs regnskap for 2019 viser at det blant de nordiske landene ble utbetalt mest i alderspensjon til Sverige med 1 503 millioner kroner. På andreplass kommer alderspensjonister i Danmark (inklusiv Grønland) med 450 millioner kroner. Videre mottok alderspensjonister i Finland, Island og Færøyene henholdsvis 106, 25 og 6 millioner kroner.

Snart én million alderspensjonister

Ved slutten av juni 2020 mottok 970 900 personer alderspensjon. Det er 23 000 flere enn i juni 2019, noe som utgjør en vekst på 2,4 prosent. Antallet alderspensjonister er også forventet å vokse betydelig i årene som kommer. Prognoser fra NAV viser at antallet trolig vil passere én million i 2021.