Arkiv - Alderspensjon. September 2019

Statistikk pr. 30. september 2019

Statistikknotat alderspensjon

Tabeller

Alderspensjonister: antall, andel, gradering og minstepensjon:

Utbetaling:

Bosted:

Nye alderspensjonister:

 

Nå er det 953 900 alderspensjonister

Ved utgangen av september 2019 var det 953 900 personer som mottok alderspensjon. Det er 20 400 flere alderspensjonister enn per september 2018. Økningen fra 2018 til 2019 er på 2,2 prosent. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. NAVs siste prognose indikerer at antallet vil passere 1 million i løpet av 2021.

Fra januar til og med september i 2019 ble 47 600 personer registrert som nye alderspensjonister. Det er noe lavere enn i samme periode i 2018, da var det 48 400 nye alderspensjonister. Nedgangen fra 2018 til 2019 er på 1,6 prosent.*

Gjennomsnittlig alder ved første uttak av alderspensjon var 65,4 år så langt i 2019. For kvinner var gjennomsnittlig alder ved første uttak 66,1 år og for menn 64,8 år.

Per september 2019 var det 48 800 alderspensjonister som bor i utlandet. I september 2014 var antallet 39 000, noe som utgjør en vekst på 25 prosent på fem år. Siden 2009 har antallet alderspensjonister som bor i utlandet steget med 74 prosent.

I september 2019 var gjennomsnittlig månedlig utbetalt alderspensjon 20 500 kroner. Det er klare forskjeller i gjennomsnittlig alderspensjon til menn og kvinner. Kvinner fikk i snitt utbetalt 18 300 kroner i månedlig alderspensjon i september 2019, mens menn fikk utbetalt 22 900 kroner. Forskjellen mellom menn og kvinner skyldes lavere lønn, større innslag av deltidsarbeid og færre yrkesaktive år blant kvinner.

Noter:

*Merk at endring (i prosent) er her beregnet med utgangspunkt i ikke-avrundede tall. Det gir noe differanse fra beregning med avrundede tall